Každý web

je umeleckým dielom, pokiaľ je jeho tvorca tak trochu „rebel."

Svoju prácu

vykonávam zodpovedne a rád. Pripravujem webové stránky, ktoré majú svoj zmysel a plnia svoj účel.

Príjemný dizajn

pretože zákazník sa na webe musí cítiť príjemne.

Milujem funkčnosť & stabilitu

V prvej etape výroby Vašej stránky spoločne spíšeme špecifikáciu požiadaviek na softvér, pomocou ktorej podrobne preberieme základné informácie, náčrt, cieľovu skupinu a všetky Vaše požiadavky.

Komunikácia je kľúčový prvok

Počas celého obdobia vopred dohodnutej tvorby ostávam v kontakte so zákazníkom. Osobné stretnutia sú možné v meste Michalovce a jeho okolí.

Poctivý obchod, dlhodobé partnerstvá

„Verte a myslite na to, že sa dá dosiahnuť všetko, čo chcete. Som presvedčený, že vytrvalosť je polovicou toho, čo delí úspešných ľudí od neúspešných." - Steve Jobs


Vytvorme spolu niečo fenomenálne

kleinmichalgm@gmail.com

+421 902 685 103